Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kundegruppen for Statsansatte

Forretningsområde

Kundegruppen for Statsansatte (tidligere StK:Pension) er oprettet for overenskomstansatte medarbejdere i staten, og blev etableret i 1990. Kundegruppen er en del af Sampension Livsforsikring A/S. Grundlaget er derfor Sampensions fleksible pensions- og forsikringsprodukter, som bygger på solidariske principper og samtidig giver mulighed for valgfrihed til den enkelte.

Administration

Administrationen af pensionsordningerne og investeringsporteføljen varetages af Sampension Administrationsselskab A/S. Kundegruppen har ikke direkte ansat personale.

Investeringsgruppeaftalen

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i, at Kundegruppen for Statsansatte har valgt den samme investeringsprofil som det øvrige Sampension. Regnskabet viser således udviklingen i den del af Sampensions samlede resultat og balance, der kan henføres til Kundegruppen. Der tages udgangspunkt i Kundegruppens præmieindtægter, forsikringsydelser og livsforsikringshensættelser. Investeringsafkastet beregnes derefter som en forholdsmæssig andel af Sampensions samlede afkast.

Kundegruppens bestyrelse

Se medlemmer af kundegruppens bestyrelse.