Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvem er vi?

Sampension Livsforsikring A/S (Sampension) er Danmarks tredjestørste pensionsselskab. Vi tilbyder pensionsordninger på både overenskomstområdet og for private virksomheder og organisationer.

Sampensions vigtigste opgave er at sikre vores kunder og deres familier en økonomisk tryg tilværelse som pensionister og en bæredygtig økonomi, hvis erhvervsevnen mistes. Vores vigtigste grundlag er derfor Sampensions fleksible pensions- og livsforsikringsprodukter og en investeringspolitik, der sikrer kunderne det bedst mulige afkast.

Vores speciale er pensionsordninger, der aftales som led i kollektive overenskomster og som derfor indgås for en hel gruppe forsikrede ad gangen. Hovedparten af de forsikrede arbejder i den offentlige sektor, og mange er kommunalt ansat. Vi tegner også ordninger for private virksomheder. Samtidig forsikrer vi tjenestemænd for størstedelen  af landets kommuner.

Overskuddet kommer kunderne til gode, da vores aktionærer kun får udbetalt et symbolsk beløb, der samlet maksimalt kan udgøre 40.000 kroner om året.

Sammen med Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger indgår Sampension i et forsikringsadministrationsfællesskab etableret i Sampension Administrationsselskab A/S, der varetager aktiviteterne vedrørende pensions- og forsikringsadministration samt investeringsforvaltning. 

Sampension blev oprettet i 1945. Dengang var kommunerne eneaktionær i selskabet – deraf det oprindelige navn: Kommunernes Pensionsforsikring. Siden har Sampension været igennem en rivende udvikling.