Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Vækst i den samlede koncern

Sampension havde en stigning i indbetalingerne i 2016 - det skyldes både forbedrede overenskomster, flere firmapensions-aftaler samt administration af flere ordninger.

Indbetalingerne til Sampension KP Livsforsikring A/S har været stigende de seneste år. I 2016 steg de samlede indbetalinger med 4,9 % til 9,0 mia. kr., mens de voksede med 10,8 % i 2015. Væksten skyldtes hovedsageligt overenskomstfornyelser, hvor arbejdsmarkedets parter valgte at styrke pensionsdelen. Indskud for 2016 var på samme høje niveau som 2015, hvilket er meget positivt set i lyset af, at indskuddene i 2015 var positivt påvirket af, at it-koncernen KMD tegnede ny pensionsordning hos Sampension.

I løbet af året tegnede Sampension yderligere firmapensionsordning inkl. fuld sundhedsordning med it-virksomheden Tech Mahindra og sportstøjskæden Sportmaster. Nettostigningen i antal direkte forsikrede kunder var i 2016 på ca. 5.000 svarende til 1,8 %.

Medlemmerne af de to pensionskasser, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, kan fra 2017 se frem til at høste stordriftsfordele i form af næsten halverede omkostninger pr. medlem og et forbedret rådgivnings- og serviceudbud. Samarbejdet omkring leverandørskiftet har været så positivt, at pensionskassernes udgifter til skiftet er tjent hjem på omkring et år.

Grundidéen bag samarbejdsmodellen er at tilbyde selvstændighed og egen identitet i pensionskasserne koblet med maksimale stordriftsfordele i et forsikringsadministrationsfællesskab.

Sampensions samarbejdsmodel på området er åben for yderligere tilgang af pensionskasser, da det forventes, at konsolideringen i markedet fortsætter i årene fremover.

Indregnes de samlede indbetalinger fra Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som Sampension Administrationsselskab A/S forvalter fra 1. januar 2017, udgør de samlede indbetalingerne i alt 9,7 mia. kr., og balancen lander på 290 mia. kr.