Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Miljømæssigt ansvarlige investeringer

En del af Sampension ansvarsbevidste investeringspolitik omhandler miljøbevidsthed.

Vi investerer derfor i virksomheder, der:

 • overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningen i hvert land, hvor virksomheden opererer.
 • respekterer samtlige ILO-konventioner omhandlende arbejdsmiljøet. Der eksisterer i øjeblikket flere end 25 konventioner på dette område, omhandlende bl.a. sundhed, sikkerhed, arbejdstider og sweatshops.
 • tilstræber et renere miljø, blandt andet
  - ved at have fokus på at mindske CO2-udledning med henblik på at understøtte COP21-aftalens målsætninger
  - ved at støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Retningslinjer

Sampension forventer, at de virksomheder, der investeres i, overholder den nationale miljølovgivning i alle lande, hvor de opererer. Dette gælder også arbejdsmiljøet (jvf. ILO’s Konventioner om sundhed og sikkerhed, arbejdstider og sweatshops).

Vi opfordrer ligeledes virksomhederne til at udarbejde miljøregnskaber og CO2-regnskaber samt at begrænse deres påvirkning af klima og miljø ved at:

 • formulere en miljø- og klimapoliti
 • stræbe efter best practice med hensyn til miljøet
 • overveje miljøspørgsmål i forbindelse alle beslutninger
 • have fokus på at mindske CO2-udledning
 • støtte udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Visse industrier, eksempelvis olieindustrien, er karakteriseret ved, at deres produkter, råstofudvinding og forarbejdning er forurenende. Ved inve­stering i disse industrier tilstræbes det at undgå de mindst miljø- og klimabevidste virksomheder.