Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Landescreening ved investering i statsobligationer

Sampensions investeringer i statsobligationer foretages kun i lande, som ikke er udelukket på grund af følgende faktorer:

  • Landet eller nøglepersoner i landet er omfattet af internationale sanktioner og forbud fra FN og EU.
  • Hvis der i landet foregår grove krænkelser af menneskerettigheder, og der ikke er indikationer om væsentlige forbedringer. Principperne herfor tager udgangspunkt i UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Sampension kan undlade eller udskyde en udelukkelse, hvis den skønnes at ville føre til en væsentligt forværret situation for den almindelige befolkning i staten.

Ovennævnte faktorer vil veje tungest i vurderingen af, hvorvidt Sampension ikke vil investere i det pågældende lands statsobligationer. Følgende faktorer ud over menneskerettigheder kan efter en samlet vurdering medvirke til en udelukkelse, dog med mindre vægt:

  • Niveau for korruption i landet, landets politiske ledelse og landets organisationer
  • Demokratisk niveau
  • Sikring af arbejdstagerrettigheder
  • Landets efterlevelse af miljøansvar
  • Ligestilling indenfor uddannelse og arbejdsmarked.