Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ansvarlige investeringer

Sampension investerer med udgangspunkt i en ansvarlig investeringspolitik, der omhandler sociale og miljømæssige forhold samt våben. Politikken indeholder også principper for screening af statsobligationer. 

Formål

Udgangspunktet for at implementere en ansvarlig investeringspolitik er en forventning om, at virksomheder, der agerer socialt og miljø­mæssigt an­svarligt, mindsker den forretningsmæssige risiko og derigennem øger sandsynligheden for en bedre indtjening. Eksempel­vis kan virk­somheder med et dårligt omdømme få svært ved at tiltrække og fastholde den ønskede ar­bejds­kraft, ligesom forbrugere i flere tilfælde har boy­kot­tet virksomhe­der, der udnytter børnearbejdskraft eller forure­ner omgivelserne.

Hertil kommer, at en investor kan søge at påvirke virksom­he­dernes ad­færd på det sociale og miljømæssige område ved at indføre en ansvars­bevidst investeringspolitik.

Det skal bemærkes, at det ikke er dokumenteret, at investeringer i an­svarlige virksomheder på langt sigt giver et bedre eller et dårligere afkast end investeringer i andre virksomheder.

Sampensions ansvarsbevidste investeringspolitik omhandler alene ejer­andele. Der foretages herudover landsscreeninger ved investering i statsobligationer.

Redegørelse for "Anbefalinger om aktivt ejerskab 2017" (PDF)

Medlemskaber

Sampension er medlem af en række organisationer, der på hver sin måde ønsker at fremme ansvarsbevidst investering:

  • I 2016 blev Sampension igen medlem af den FN støttede organisation PRI (Principles of Responsible Investments)
  • I 2011 har Sampension valgt at bakke op om IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change).
  • Sampension er pr. 1. januar 2010 tilsluttet CDP – Carbon Disclosure Project, som er en uafhængig, international non-profit organisation, der arbejder for åbenhed og dialog omkring virksomheders klimastrategier og udledning af CO2.
  • Sampension var i efteråret 2008 med til at stifte Danish Social Investment Forum (DANSIF), som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investments (SRI) i Danmark.

Her kan du læse Sampensions Politik for samfundsansvar.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Sampensions politik for ansvarlige investeringer, kan du udfylde nedenstående formular. Så vender vi tilbage med et svar.

Felter med   skal udfyldes