Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Afkast er vigtig for pensionsopsparingen

Børsen bragte den 26. januar en sammenligning af investeringsafkast i markedsrente i 2015 mellem de 8 store aktører på det kommercielle marked. Det fremgår af artiklen, at der er ganske stor forskel på det bedste og dårligste selskabs afkast i året. Sammenligningen er baseret på tal fra Morningstar og tager afsæt i en person med 20 år til pensionering og som sparer op med middel risiko.

De primære årsager til lav performance er andelen af danske aktier og anvendelsen af valutaafdækning. Sampension forsikrer sig imod valutarisiko – når den amerikanske dollar stiger meget (den danske krone er faldet godt 11 % i forhold til dollaren i 2015), så får Sampension ikke del i gevinsten på de ejede amerikanske aktiver. Dette er modsat nogle andre selskaber, der har satset og undladt at afdække og i 2015 tjente meget på dollarstyrkelsen. Tidligere år, er det gået modsat – eksempelvis faldt dollaren i 2007 10 %. Sampension har desuden i 2015 haft sin portefølje af aktier spredt bredt ud med mange amerikanske og globale aktier, som ikke har klaret sig så godt som danske aktier.

Sampension står bedre på fem års sigt

I forhold til kunderne er det vigtigt ikke at stirre sig blind på performance i et enkelt år. Set over de seneste fem år bliver forskellene langt mindre, og Sampension placerer sig i den bedste halvdel med et gennemsnitligt årligt afkast på 7,9 %. Til sammenligning har PFA et gennemsnitligt årligt afkast 8,9 % og Danica 6,5 %.


Afkast efter omkostninger

Artiklen i Børsen fokuserer kun på selve investeringsafkastet, men for kunderne er det meget vigtigt at se på det afkast, der bliver tilbage efter omkostninger – nettoafkastet. Her klarer Sampension sig traditionelt godt med vores relativt lave investeringsomkostninger. Dette tal – nettoafkastet – kan ikke ses i opgørelsen fra Morningstar. Til gengæld kan der trækkes en sammenligning fra branchens værktøj Fakta om Pension. Seneste fem-års periode er desværre ikke inklusiv 2015, men i perioden 2010-14 befinder Sampension sig helt i toppen foran alle andre selskaber end Nordea Liv og Pension. AP Pension deltager ikke i Fakta om Pension.