Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Opgørelse af pensionstilsagn til tjenestemænd

Orientering om de krav der stilles i Budget- og regnskabsreglerne over opgørelse af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd

Budget- og regnskabsreglerne stiller krav om, at der i årsregnskabet skal medtages en opgørelse over kapitalværdien af pensionsforpligtelserne for tjenestemænd, opgjort efter aktuarmæssige principper.

Sampension tilbyder at udarbejde disse opgørelser for kommuner og andre virksomheder i offentlig regi – både for de arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt i Sampension, og de der ikke har.

Opgørelsen er overordnet summen af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger beregnet under forudsætninger, som er i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne af 10. juli 2017.

Ønskes beregningen foretaget af Sampension, kan I elektronisk anmode os om dette ved at sende en e-mail til tjenopg@sampension.dk.

I vil efterfølgende få tilsendt materialet, der består af et følgebrev, et regneark til indtastning af personoplysninger og en vejledning. Beregningerne på personniveau og tilhørende materiale bliver herefter sendt til jer elektronisk.

For arbejdsgivere, som har afdækket deres forpligtelse forsikringsmæssigt i Sampension, udarbejdes der tillige en opgørelse over forsikringernes værdi. 

Sampension beregner et mindre honorar baseret på et grundgebyr og antallet af personer, som opgørelsen omfatter.

Hvis der er brug for supplerende oplysninger hertil, er I meget velkomne til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på mail tjenopg@sampension.dk