Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Tidligere overenskomstansættelse

Tjenestemandens mulighed for at få tillagt pensionsalder fra en tidligere overenskomstansættelse. Hovedtrækkene for mulighederne er beskrevet herunder

Reglerne fremgår i § 4 a i Pensionsregulativet for tjenestemænd samt i bilag 3 til Pensionsregulativet.

 

Forudsætninger:

 • Der skal tidligere have været overenskomstansættelse hos offentlig arbejdsgiver.

 • Overenskomstansættelse med pensionsordning i forsikringsselskab, pensionskasse eller pengeinstitut.

 • Indbetalingen til pensionsordningen skal have udgjort mindst 12 % af den pensionsgivende løn.

 • Arbejdsgiveren skal mindst have betalt 8 % af lønnen til pensionsordningen og arbejdstageren mindst 4 %.

 • Pensionsordningen skal have givet ret til livsvarig alders- og invalidepension. En eventuel opsparingsordning i pengeinstitut skal være klausuleret om anvendelse til køb af livsvarig pensionsydelse ved pensionering.

 • Tjenestemanden overdrager hele værdien af ordningen for overenskomstansættelsen til arbejdsgiveren – det vil sige også en eventuel værdi fra før det fyldte 25. år.

   

Tillæggelse af pensionsalder:

 • For tjenestemænd ansat før 1. januar 2012 tillægges pensionsalder for overenskomstansættelsestid efter 25-års fødselsdagen svarende til ansættelseskvoten.

 • Er tjenestemanden ansat pr. 1. januar 2012 eller senere medregnes hele ansættelsestiden også før det 25. år. Ophævelse af 25-års aldersgrænsen skal tolkes således, at tjenestemanden kun har ret til at få tillagt pensionsalder før deres 25-års fødselsdag, hvis optjeningsperioden er fra 1. januar 2012 eller senere.

Tidspunkt om valg om tillæggelse af pensionsalder:

 • Tjenestemanden skal orienteres om muligheden for tillæggelse af pensionsalder af arbejdsgiveren, sker normalt ved ansættelsen. Tjenestemanden skal inden to måneder efter orienteringen give meddelelse om sit valg.


I skal orientere os, hvis tjenestemanden skal have tillagt pensionsalder for en tidligere overenskomstansættelse. Følgende oplysninger skal angives:

 • tidligere arbejdsgiver(e)
 • tidligere ansættelsesperiode(r)
 • tidligere ansættelseskvote(r)

I kan her hente en blanket der kan bruges til udregning af pensionsaldertillæggelse.

Medlemskab af pensionskasse under overenskomstansættelsen

Ønsker tjenestemanden at få tillagt pensionsalder for medlemsperioden af en pensionskasse, beder vi jer sørge for, at udtrædelsesgodtgørelsen bliver overført til Sampensions bankkonto i Nordea. Her kan I finde mere information om betalingsmåder.

Pensionsordning i andet forsikringsselskab

Ønsker tjenestemanden at få tillagt pensionsalder for en tidligere overenskomstansættelse, skal der ske overførsel af værdien af den tidligere pensionsordning hertil.

I den forbindelse skal I først bede det selskab, hvor den tidligere pensionsordning har været oprettet, overføre værdien af den tidligere ordning til jer. Når I har modtaget beløbet, skal det videresendes til Sampensions bankkonto i Nordea.

Pensionsordning i Sampension under overenskomstansættelsen

Har tjenestemanden haft pensionsordning i Sampension under sin tidligere overenskomstansættelse, overfører vi internt værdien af den tidligere pensionsordning til tjenestemandspolicen.

I givet fald vil vi i den forbindelse sende en begæring om overførsel, der underskrives af jer som arbejdsgiver samt af tjenestemanden.