Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ny ansættelse som tjenestemand

Den nye arbejdsgiver overtager den fulde pensionsforpligtelse for tjenestemanden

Forsikringens videre behandling afhænger af, om den nye arbejdsgiver også forsikrer sine tjenestemænd i Sampension.

  • Den nye arbejdsgiver forsikrer sine tjenestemænd i Sampension

Hvis den nye arbejdsgiver ligeledes genforsikrer sine pensionsforpligtelser for ansatte  tjenestemænd i Sampension, afregnes overtagelsen af pensionsforpligtelsen efter reglerne for tjenestemandsforsikringer.

Der afregnes ikke et kontant overførselsbeløb. I stedet overfører vi værdien af en opsat pensionsret fra jer som tidligere arbejdsgiver til den nye arbejdsgivers forsikring.

Forskellen mellem værdien af en opsat pensionsret og værdien af  forsikringen på over­førselstids­punktet reguleres over jeres bo­nuskonto.

  • Den nye arbejdsgiver forsikrer ikke sine tjenestemænd i Sampension

Afregning af overførselsbeløb til ny arbejdsgiver sker i henhold til Overførselsaftalen af 13. november 1975.

Når I som tidligere arbejdsgiver forsikrer jeres tjenestemænd i Sampension, overfører vi et overførselsbeløb beregnet efter de generelle regler til den nye arbejdsgiver.

Fremgangsmåden er:

  • Den nye ikke-forsikrende arbejdsgiver fremsender bilag til brug for overførslen (skema A og B eller tilsvarende) til jer som tidligere arbejdsgiver. Har Sampension ikke allerede modtaget skemaerne, skriver vi til den nye arbejdsgiver.
  • I udfylder bilagene i størst muligt omfang og sender de originale bilag til Sampension.
  • Sampension udfylder resten og sender de færdige bilag til den nye ikke-forsikrende arbejdsgiver. Vi sender også en kopi af bilagene til jer som tidligere arbejdsgiver til orientering.
  • Den nye arbejdsgiver godkender de udfyldte skemaer overfor jer. Herefter afregner Sampension overførselsbeløbet til den nye arbejdsgiver. Forskellen imellem det beregnede overførselsbeløb og forsikringens præmiereserve på over­førselstids­punktet reguleres over jeres bo­nuskonto.