Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Anden ansættelse 

Den fratrådte tjenestemand er overgået til anden ansættelse eller er ophørt med lønnet arbejde

Forsikringens videre behandling afhænger af den fratrådte tjenestemands optjente pensionsalder ved fratrædelsen.

  • Den optjente pensionsalder er under 3 år – ingen ret til opsat pension.

Har den fratrådte tjenestemand ikke ret til opsat pension efter fratrædelsen, vil forsikringen blive ophævet.

Optjent under 1 år i pensionsalder:

Hvis der er optjent under 1 år i pensionsalder ved fratrædelsen, overføres forsikringens værdi til jeres bonuskonto.

Optjent mellem 1 og 3 år i pensionsalder:

Er der optjent mellem 1 og 3 år i pensionsalder ved fratrædelsen, udbetaler vi et beløb til jer.

Beløbet beregnes efter principperne i Overførselsaftalen af 13. november 1975. Forskellen mellem dette beløb og forsikringens værdi (præmiereserve) på overførselstidspunktet reguleres over jeres bonuskonto.

  • 

  • Den optjente pensionsalder er 3 år eller mere – ret til opsat pension

En tjenestemand, der fratræder, har ret til opsat pension fra arbejdsgiveren, hvis pågældende har optjent mindst 3 års pensionsalder.

Den opsatte pension beregnes ud fra den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn ved fratrædelsen.

Har en fratrådt tjenestemand ret til opsat pension, ændres forsikringen til en præmiefri forsikring med dækning efter reglerne for opsat pension. Her kan du læse mere om opsat pension.

Omkostningen ved ændringen reguleres over jeres bonuskonto. Efter ændringen vil vi sende jer et orienterende brev.

En fratrådt tjenestemand kan i stedet for en opsat pension vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en ny pensionsordning. Betingelserne i aftalegrundlaget skal være opfyldt. Her kan du læse mere om fratrædelsesgodtgørelse i stedet for opsat pension.

De nye regler om opsat pension for tjenestemænd ansat fra og med januar 2012

De nye regler om kun et års pensionsalder for ret til opsat pension, er endnu ikke implementeret i forsikringsbetingelserne der gælder for tjenestemandsforsikring.