Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Opsatte pensioner for tjenestemænd, ægtefæller og børn

Her kan I læse mere om pensionsdækningen til arbejdsgiveren efter opsat pension for tjenestemanden eller tjenestemandens pårørende.

Opsat pension kræver ifølge forsikringsbetingelserne, at der er optjent mindst tre års pensionsalder.
  • Opsat pension på grund af helbred

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Det kræver, at tjenestemandens erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder af helbredsmæssige årsager.

  • Opsat førtidig alderspension inden 65 / 67 år

Der er ikke forsikringsmæssig dækning.

Begynder udbetalingen af pension inden det valgte ordinære pensionstidspunkt på forsikringen (65/67 år), dækker vi ud fra den opsparede værdi på forsikringen. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

  • Opsat ordinær alderspension ved 65 / 67 år

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Udbetalingen af pension begynder på det ordinære tidspunkt for alderspensionering på forsikringen, som I som arbejdsgiver har valgt, dvs. ved 65 eller 67 år.

  • Opsat ægtefællepension

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes ægtefællepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad) af jeres egen udgift.

  • Opsat børnepension til 18 år

Der er forsikringsmæssig dækning med en dækningsgrad.

- vær opmærksom på, at børnepensionen på opsatte pensioner kun er til barnets/børnenes 18. år.

Har Sampension før dødstidspunktet dækket pension for tjenestemanden ud fra den opsparede værdi på forsikringen, dækkes børnepensionen også delvist. Beløbet er en fast procentdel (dækningsgrad ) af jeres egen udgift.

Der er ikke børnepensionstillæg tilknyttet den opsatte pension ved samtidig udbetaling for tjenestemanden selv.