Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Generelle regler for forsikringsdækningen

Her er de generelle regler for forsikringsdækningen beskrevet.

Afgørelse om udbetaling af pension træffes af arbejdsgiveren. Hvis afgørelsen skal ske ud fra en helbredsbedømmelse, kan der indhentes udtalelse fra et dansk pensionsforsikringsselskab, hvis arbejdsgiveren har indgået en forsikringsmæssig ordning i et pensionsforsikringsselskab.

  • Tidspunkt for alderspensionering (65/67 år)

Alderspensionen udbetales ud fra den ordinære pensioneringsalder (udløb), som I har valgt for forsikringerne.

Førtidstillæg til pensionerne for tjenestemænd og ægtefæller følger jeres valg om ordinær pensioneringsalder.

  • Regulering af dækning efter pensionering

Pensionsudbetalingerne reguleres løbende efter udviklingen i jeres egen udgift. I kan dog fravælge reguleringen efter nærmere aftale på visse pensionsudbetalinger.

  • Helbredsvurdering

Når der er genforsikring, er det Sampension der foretager vurderingen. Vores lægekonsulent vurderer, om erhvervsevnen i forsikringsmæssig forstand er nedsat i tilstrækkelig omfang, for at helbredsbetingede pensioner kan udbetales.

  • Kvalificeret svagelighedspension til over 60-årige

Efter en undtagelsesbestemmelse kan I tilkende kvalificeret svagelighedspension til en tjenestemand, der er fyldt 60 år på pensionstidspunktet. I betaler ikke præmie til Sampension til dækning af kvalificeret svagelighedspension efter 60 år.

Har I brugt bestemmelsen, skal der sendes en skriftligt begrundelse til Sampension. Herefter vurderer vi, om der undtagelsesvis også kan bevilges dækning til arbejdsgiveren.

  • Hvem gælder reglerne for ?

Reglerne for forsikringsdækningen fremgår af de særlige Forsikringsbetingelser for tjenestemandsforsikringer, og er en integreret del af overenskomsten imellem jer og Sampension.

Forsikringsbetingelserne er trådt i kraft med virkning fra 1. december 2015, og erstatter fra denne dato de tidligere policeregler.