Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Generelle regler for forsikringsdækningen

Her er de generelle regler for forsikringsdækningen beskrevet

Afgørelse om udbetaling af pension træffes af arbejdsgiveren. Hvis afgørelsen skal ske ud fra en helbredsbedømmelse, kan der indhentes udtalelse fra et dansk pensionsforsikringsselskab, hvis arbejdsgiveren har indgået en forsikringsmæssig ordning i et pensionsforsikringsselskab.

  • Tidspunkt for alderspensionering 

Alderspensionen udbetales på det ordinære tidspunkt for alderspensionering på forsikringen, det vil sige ved folkepensionsalderen eller senere.

  • Regulering af dækning efter pensionering

Pensionsudbetalingerne reguleres løbende efter udviklingen i jeres egen udgift. I kan dog fravælge reguleringen efter nærmere aftale på visse pensionsudbetalinger.

  • Helbredsvurdering

Når der er genforsikring, er det Sampension der foretager vurderingen. Vores sundhedscenter og/eller lægekonsulent vurderer, om erhvervsevnen i forsikringsmæssig forstand er nedsat i tilstrækkelig omfang, for at helbredsbetingede pensioner kan udbetales.

  • Kvalificeret svagelighedspension til pensionsudbetalingsalderen

Efter en undtagelsesbestemmelse i Pensionsregulativet kan I tilkende kvalificeret svagelighedspension til en tjenestemand efter pensionsudbetalingsalderen. I betaler ikke præmie til Sampension til dækning af kvalificeret svagelighedspension efter pensionsudbetalingsalderen.

Har I brugt bestemmelsen, skal der sendes en skriftligt begrundelse til Sampension. Herefter vurderer vi, om der undtagelsesvis også kan bevilges dækning til arbejdsgiveren.

  • Hvem gælder reglerne for ?

Reglerne for forsikringsdækningen fremgår af de særlige Forsikringsbetingelser for tjenestemandsforsikringer, og er en integreret del af overenskomsten imellem jer og Sampension.

Forsikringsbetingelserne er trådt i kraft med virkning fra 1. december 2015, og erstatter fra denne dato de tidligere policeregler. Forsikringsbetingelserne er ændret med virkning fra 1. januar 2018.