Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Optagelsesbestemmelser 

Her kan du se, hvornår en medarbejder er pensionsberettiget i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO. Du kan også finde oplysning om, hvorvidt medarbejderen skal tilmeldes indslusningsordningen eller hovedordningen.

Det er det vigtigt, at man som arbejdsgiver gør medarbejderen klart, at tidligere ansættelse skal oplyses, da det kan have betydning for, hvornår man omfattes af pensionsordningen og med hvilken bidragsprocent.

Medarbejderen er pensionsberettiget fra ansættelsestidspunktet, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • medarbejderen har fire års anciennitet indenfor det offentlige og
  • er fyldt 25 år

Siden den 1. oktober 2008 har bidragsprocenten været 15 %. Dette fremgår af fællesoverenskomstens § 7, stk. 2.

Har medarbejderen ikke fire års anciennitet og/eller ikke er fyldt 25 år, er optagelsesbestemmelserne for indslusningsordningen opfyldt fra ansættelsesdatoen hvis: 

  • medarbejderen kommer fra en anden privat eller offentlig ansættelse, og har haft en pensionsordning som led i sin ansættelse eller
  • medarbejderen har haft ni måneders beskæftigelse indenfor det offentlige og er fyldt 20 år.

Er ingen af disse kriterier opfyldt, er medarbejderen først pensionsberettiget, når der er optjent ni måneders anciennitet.

Bidragsprocenten for indslusningsordningen steg pr. 1. april 2015 til 11,19 %. 

Så snart betingelserne for hovedordningen er opfyldt (fra den 1. i måneden efter betingelserne er opfyldt - eventuelt fra førstkommende lønudbetaling), skal medarbejderen overgå til den høje bidragssats.

PBS-nr. til Sampension (StK Pension) 03378810.

Bankkontonr. til Sampension (StK Pension) er 2149 8129722348.