Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Optagelsesbestemmelser

En medarbejder skal omfattes af Grafisk Pension, når alders- og anciennitetskravet ifølge overenskomsten er opfyldt.

Der skal indbetales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år, og som har to måneders anciennitet. Anciennitetskravet anses for opfyldt for medarbejdere, der allerede er optaget i Kundegruppen for Grafisk Pension eller tilsvarende pensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold. For medarbejdere på KL/ARF-området gælder samme regler.

For medarbejdere, der er ansat på Finansministeriets overenskomst, er anciennitetskravet ni måneders ansættelse inden for det offentlige. 

Forsikringsdækning til elever 

Elever, der er fyldt 18 år, under den grafiske overenskomst samt under serigraf- og digitaloverenskomsten skal omfattes af en forsikringsordning i Sampension.     

Sådan regnes pensionsbidraget

Pensionsbidraget udgør en procentdel af den pensionsgivende løn. Den pensionsgivende løn består i de fleste overenskomster af enten den ferieberettigede eller den skattepligtige løn. Det obligatoriske pensionsbidrag (procentsatsen) er fastsat i overenskomsten.

Arbejdsgiveren betaler normalt 2/3 og medarbejderen normalt 1/3 af bidraget.

Arbejdsgiveren skal tilbageholde medarbejderens bidrag og indbetale det samlede pensionsbidrag til Sampension. Det samme gælder eventuelt ekstra frivilligt bidrag betalt af medarbejderen.

PBS-nr. til Sampension (Grafisk Pension) er 02091879.

Bankkontonr. til Sampension (Grafisk Pension) er 2149 8475237774.