Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Indberetning og betaling 

En medarbejder skal tilmeldes pensionsordningen i henhold til gældende overenskomst. Indberetning af korrekt overenskomstkode (pensionskassenummer) er vigtigt, da der ellers kan opstå fejl både i forhold til pensionsbidragenes størrelse og til de forsikringsprodukter, der betales til. 

Som hovedregel forfalder pensionsbidrag til betaling samtidig med udbetaling af løn for en given periode. For 14-dages lønnede medarbejdere kan der være andre regler.

For sen tilmelding

En medarbejder er som udgangspunkt ikke dækket af pensionsordningen, hvis der ikke er betalt pensionsbidrag. Derfor er det vigtigt at tilmelde nye medarbejdere rettidigt jævnfør den gældende overenskomst.

Forkert tilmeldte

Oprettes pensionsordningen i det forkerte selskab, vil det i de fleste situationer være muligt at overføre pensionsordningens værdi til et andet selskab.

Er det en fejl, at en medarbejder er blevet tilmeldt en pensionsordning i Sampension, skal vi kontaktes hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet. Er der tvivl om, hvad der er indsendt af indberetnings- og betalingsdata, er vi naturligvis altid parate til at svare på spørgsmål.