Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Spørgsmål og svar om levetid og prognoser

 

 

Hvad er en prognose?

Prognosen er et beregnet skøn af udbetalingen fra din alderspension, når du skal på pension. De forudsætninger, der indgår i beregningerne er delvis fastsat af Sampension og delvis en række samfundsforudsætninger. Hvert år fastlægger brancheforeningen Forsikring og Pension en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen, når der udarbejdes prognoser for alderspension. En del af samfundsforudsætningerne er blandt andet forventede afkast og inflation. I beregningen af prognosen for 3 i 1 Livspension indgår nu en højre levealder.  Læs om mere om prognoser.


Betyder den længere levetid, at jeg skal arbejde længere?

Folkepensionsalderen er stigende, så det kan betyde, at du skal gå senere på pension. Se din folkepensionsalder her. Hvornår du tidligst kan få udbetaling fra din ordning i Sampension fremgår af dit pensionsoverblik – denne alder bliver der ikke ændret på.


Betyder den længere levetid, at jeg skal spare mere op til pension?

Det kommer an på flere forhold. Hvis du går senere på pension og dermed sparer op i længere tid, vil det ofte opveje den længere forventede levetid. Er du i tvivl om du sparer nok op eller måske for meget op, anbefaler Sampension, at du gennemfører et Pensionstjek. Et Pensionstjek tager højde for hele din husstands samlede økonomi og giver dig på denne baggrund en anbefaling. Kom i gang med Pensionstjek her.


Må Sampension ændre mine prognoser for pension?

Ja, markedsrenteproduktet (3 i 1 Livspension) er et ugaranteret produkt, der følger markedsudviklingen – også udviklingen i levetiden. Prognoser bygger på en række forudsætninger, der løbende bliver tilpasset. Finanstilsynet fastsætter rammer for de tegningsgrundlag, selskaberne anvender, herunder også for de indregnede levetider.


Vil der komme ændringer på grund af levetider hvert år?

Nej, men der vil sikkert også ske ændringer fremover, men ikke hvert år.


Mister jeg noget af min opsparing, når levetiden bliver længere?

Nej. Din opsparing er stadig den samme, men fordi vi regner med, at du lever længere, så skal pengene også række længere.


Kan prognoserne blive sat op igen?

Ja. Når Folketinget lovgiver om en senere alder for folkepension vil det betyde højere prognoser. Det er endnu for tidligt at forudsige, hvor meget en senere folkepensionsalder betyder for pensionsprognosen for den enkelte kunde.


Gør andre pensionsselskaber det samme, eller er det kun Sampension?

Ja, andre selskaber har gjort eller kommer til at gøre det samme.
Sådan forbereder pensionsselskaberne sig.


Hvor meget længere lever man i dag?

Det er meget forskelligt. De forventede forbedrede levetider er mindre, jo ældre man er. Hvis du er 20 år i dag, kan du regne med i gennemsnit at leve cirka tre år længere end en person, der i dag er 60 år.
Se din forventede levealder som dansker.


Hvorfor kommer ændringen af min pension netop nu?

Vi har hele tiden været klar over, at vi lever længere. Det nye er, at vi nu skelner mellem, hvor længe man lever i forhold til, hvornår man er født. Det svarer til tankerne i tilbagetrækningsreformen.
Se hvornår du kan få folkepension.


X