Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Pensionen skal strække længere

De lønmodtagere, der træder ind på arbejdsmarkedet i dag, kan se frem til at leve tre-fire år længere end deres kolleger, der går på pension de kommende år.

Danskernes gennemsnitlige levealder stiger markant. En person, som i dag er 60 år, og som forlader arbejdsmarkedet, når vedkommende fylder 65 år, kan i gennemsnit se frem til en pensionstilværelse på 21,5 år. Deres unge kolleger, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, kan med de nuværende prognoser se frem til i gennemsnit at have mere end 25 år som pensionister. Det er en stigning på 2-3 år siden 2015.

Din restlevetid ved 65 år

Figuren gælder for alle danskere og tager ikke individuelle hensyn eller hensyn til forskelle mellem mænd og kvinder. Generelt lever kvinder længere end mænd.

Se din forventede levealder

Længere tid på arbejdsmarkedet

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Pensionsreformerne betyder altså, at vi skal til at vænne os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på folkepension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de fx bliver 68 år end ved de 65 år, der gælder i dag. Se din folkepensionsalder.

Er du født i 1958 eller senere, vil vi fremover beregne dine pensioner efter din egen folkepensionsalder. Det betyder, at du er sikret helt frem til din egen folkepensionsalder, hvis du fx mister din erhvervsevne eller dør. Det kan dog være forskelligt alt efter den pensionsaftale, du er omfattet af.  

Pensionerne skal strække længere 

Når vi lever længere, skal den samme pensionsopsparing strække over flere år. Din årlige udbetaling fra en livsvarig alderspension bliver derfor lavere. Omvendt vil flere år på arbejdsmarkedet med indbetaling til pension naturligvis trække den anden vej og gøre din udbetaling større.

Fald i pensionerne
AlderFald i forventet pension
30 år1 - 7 %
50 år1 - 6 %
65 år0 - 5 %

Er du 50 år i dag, og går på pension som 67-årig, vil din alderspension være mellem 1 og 6 pct. lavere. Beregningerne af din alderspension er en prognose.

En prognose er kun vejledende. De faktiske udbetalinger bestemmes altid af dine indbetalinger, udviklingen i levetiden og investeringsafkastet fra år til år. Du vil kunne se de nye prognoser for din alderspension her på hjemmesiden medio februar 2018.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en prognose?

Prognosen er et beregnet skøn af udbetalingen fra din alderspension, når du skal på pension. De forudsætninger, der indgår i beregningerne, er delvis fastsat af Sampension og delvis en række samfundsforudsætninger. Brancheforeningen Forsikring og Pension fastsætter hvert år en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen, når der udarbejdes prognoser for alderspension. En del af forudsætningerne er blandt andet forventede afkast og inflation. I beregningen af prognosen for din pension indgår nu en højere levealder. 

Hvor meget længere lever man i dag?

Det er meget forskelligt. De forventede forbedrede levealdre er mindre, jo ældre man er. Hvis du er 20 år i dag, kan du regne med i gennemsnit at leve cirka 3 år længere end en person, der i dag er 60 år. Se din forventede levealder som dansker.

Hvorfor opdager I først nu, at vi lever længere?

Vi har hele tiden været klar over det, men vi tilpasser løbende pensionen i takt med, at den forventede levealder forøges. Siden 2015 er den forventede levealder steget med ca. 1 - 3 år afhængig af din alder. Det svarer til tankerne i tilbagetrækningsreformen. Effekten bliver opvejet af en senere pensionsalder, end vi regner i pensionerne.

Betyder den længere levealder, at jeg skal arbejde længere?

Folkepensionsalder hæves løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Sampension indretter nu pensionsordningen, så den følger disse ændringer. Se din folkepensionsalder her. På dit pensionsoversigt kan du se, hvornår du tidligst kan få udbetaling fra din pensionsordning i Sampension. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, vil det tidspunkt, hvor du tidligst kan få din pensionsordning udbetalt, som udgangspunkt afhænge af din folkepensionsalder.

Betyder den længere levealder, at jeg skal spare mere op til pension?

Det kommer an på flere forhold. Hvis du går senere på pension og dermed sparer op i længere tid, vil det ofte opveje den længere forventede levealder. Er du i tvivl, om du sparer nok op eller måske for meget op, anbefaler vi, at du gennemfører et Pensionstjek. Et Pensionstjek tager højde for hele din husstands samlede økonomi og giver dig på denne baggrund en anbefaling. Kom i gang med Pensionstjek.