Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Din prognose for pension i Sampension

Kunderne i Sampension bliver også ældre - og det betyder, at din livsvarige alderspension skal strække over flere år. Hvordan det påvirker dig, kan du se på dit pensionsoverblik.

Den forventede længere levetid for danskerne generelt gælder naturligvis også for kunder i Sampension. Da Sampension i vid udstrækning tegner livsvarige livrenter, betyder det, at den samme pensionsopsparing skal strække over flere år.

En livrente er en pension, som udbetales så længe, man lever. Modsat fx en ratepension, som bliver udbetalt i typisk ti år.

Den ændring, der sker i pensionsprognosen, fordi vi lever længere, er lille i forhold til Sampensions afkastresultater.
Se din forventede levealder.

Pensioner under opsparing

Pensionsopsparingen i Sampension for en person på 45 år er de seneste fem år fra 2010 vokset med over 50 % i markedsrente. Og for en 25-årig er stigningen på over 60 %.

Indfasningen af en senere pensionsalder, når tilbagetrækningsreformen bliver gjort til lov, vil igen føre til stigende pensionsprognoser og større udbetalinger.

Pensioner under udbetaling

Pensionsopsparingen i markedsrente for en kunde i Sampension på 64 år er trods en forsigtig investeringsprofil vokset de seneste fem år fra 2010 vokset med over 40 % .

Kunder, der allerede er gået på pension eller har kort tid til pensionering vil opleve ingen - eller kun en ganske beskeden - nedsættelse af den livsvarige pensionsudbetaling.

Årsagen er, at ændringen i de forventede levetider er lille hos kunder med pensioner under udbetaling eller kort tid til pensionering.

Læs mere om hvad det betyder, hvis din pension allerede er under udbetaling.