Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Vi lever længere - hvad betyder det?

Oktober 2015

De lønmodtagere, der træder ind på arbejdsmarkedet i dag, kan se frem til at leve tre-fire år længere end deres kolleger, der går på pension de kommende år.

Danskernes gennemsnitlige levetid stiger. En person, som i dag er 60 år, og som forlader arbejdsmarkedet, når vedkommende fylder 65 år, kan i gennemsnit se frem til en pensionstilværelse på lige over 20 år. Deres unge kolleger, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, kan med de nuværende prognoser se frem til i gennemsnit at have 23 år til gode.

Din restlevetid ved 65 år

Forskelle for mænd og kvinder

Figuren ovenfor gælder for alle danskere og tager ikke hensyn til forskelle imellem mænd og kvinder. Generelt lever kvinder længere end mænd, ligesom der selvfølgelig er individuelle forskelle.

Længere tid på arbejdsmarkedet

Fordi vi lever længere, og Sampension i vid udstrækning tegner livsvarige livrenter, betyder det, at den samme pensionsopsparing skal strække over flere år. Reformerne i Folketinget betyder dog, at vi også langsomt skal til at vende os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på folkepension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de bliver 70 år end de 67 år, der i dag indgår i Sampensions prognoser i 3 i 1 Livspension. Det vil have en positiv effekt i prognoserne, som igen vil føre til højere forventede pensionsudbetalinger.

Se hvornår du kan få folkepension

Er du født efter 1953, vil din folkepensionsalder være påvirket af tilbagetrækningsreformen. Her kan du se, hvornår du kan forvente at få udbetalt folkepension.

Hvad er min folkepensionsalder?

Folkepensionsalderen vil ifølge reformerne blive forhøjet med et år ad gangen hvert femte år fra 2030. Dette forudsætter dog, at der vedtages ny lov ved hver enkelt forhøjelse. Det er markeret i figurerne med den røde farve. Er du født i 1975 forventes din pensionsalder at være 71 år, er du født i 1980 på 72 år og så fremdeles. Reformerne forudsætter en forsat stigende levealder.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Her kan du se, hvilket år du kan forvente at gå på pension (vandrette akse) ud fra dit fødselsår (lodrette akse).

X