Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Vi regulerer din pension til maj

februar 2015

Danskerne – og dermed vores kunder – levere længere. Sampension indregner derfor en længere levetid i alderspensionerne, så de kan strække livet ud. Det betyder, at din månedlige udbetaling vil blive reguleret i maj 2015, hvis du har en 3 i 1 Livspension (markedsrente).

Danskere, der er fyldt 60 år, kan i gennemsnit forvente at blive mere end 85 år – det er en højere alder end for bare få år siden. Den længere levetid betyder, at pensionen skal strække længere. Det er et vilkår alle pensionsselskaber skal forholde sig til. Sampension tager konsekvensen nu og indregner en længere levetid i dine alderspensioner. Udgifterne til den længere levetid overstiges for mange kunder af indtægterne fra det gode afkast i 3 i 1 Livspension i 2014 – for andre vil afkastet og den længere levetid udligne hinanden.
Du kan se alle afkast i årgangspuljerne for 2014 her.

I maj 2015 regulerer vi således dine månedlige udbetalinger. På den pensionsmeddelelse, som du har modtaget i slutningen af januar 2015, kan du se den udbetaling, du vil modtage frem til maj. I maj vil du modtage en ny pensionsmeddelelse, hvor du kan se udbetalingerne for resten af 2015. Den forskel der er mellem den pension, du har fået udbetalt i de første fire måneder, og den nye pension udbetales med pensionen i maj.

Spørgsmål og svar om regulering af din pension


Hvorfor bliver min udbetaling fra pensionen ikke reguleret i januar?

Vi synes, det er en bedre løsning for vores kunder, hvis vi kun regulerer udbetalingerne én gang i 2015. Alternativet var, at du først fik sat din månedlige udbetaling op i januar 2015 for igen at få den sat ned i maj. 


Jeg får udbetalt ratepension – reguleres denne også til maj?

Ja, din ratepension vil blive reguleret til maj – her vil den månedlige udbetaling være større på grund af det gode afkast i 2014. Din ratepension er ikke påvirket af den forventede længere levetid.
 

Jeg får udbetalt ophørende alderspension. Hvad kan jeg forvente til maj?

Din ophørende alderspension er i mindre grad påvirket af den forventede længere levetid. Derfor vil din udbetaling i maj blive større på grund af det gode afkast i 2014.


Jeg begyndte at modtage udbetaling fra min pension i 2014. Hvorfor bliver min udbetaling sat ned?

Hvis din udbetaling fra din livsvarige alderspension er startet i løbet af 2014, må du forvente en mindre nedsættelse af din månedlige udbetaling. Det skyldes, at en del af afkastet fra 2014 allerede er anvendt til at forhøje pensionen og derfor ikke kan betale for den længere levetid.


Hvad betyder det, at I efterregulerer min pension for januar til april?

I maj fastsætter vi størrelsen af din nye udbetaling, efter vi har indregnet de nye forventede længere levetider. Forskellen mellem den pension, du har fået udbetalt i de første fire måneder, og den nye pension udbetales med pensionen i maj.


Jeg får udbetaling fra bonuskapital. Hvad sker der med denne udbetaling til maj?

Du vil opleve en mindre stigning i din udbetaling fra bonuskapitalen til maj.


Jeg får også udbetalt efterløn. Hvad skal jeg gøre?

Du skal informere din A-kasse om størrelsen på din nye pension til maj.


Jeg får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvad skal jeg gøre?

Du skal som udgangspunkt ikke foretage dig noget. Folke- og førtidspension beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen fra SKAT. Udbetaling Danmark omberegner og regulere automatisk din pension, hvis indkomsten i løbet af året bliver højere eller lavere end forudsat pr. 1. januar 2015, eller hvis forskudsopgørelsen bliver ændret.

Når årsopgørelsen fra SKAT for 2015 er klar i marts 2016, opgør Udbetaling Danmark, om du har fået udbetalt det rigtige beløb i pension.


Jeg får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvad skal jeg gøre?

 

Du skal som udgangspunkt ikke foretage dig noget.

 

Folke- og førtidspension beregnes på baggrund af forskudsopgørelsen fra SKAT.

 

Udbetaling Danmark omberegner og regulere automatisk din pension, hvis indkomsten i løbet af året bliver højere eller lavere end forudsat pr. 1. januar 2015, eller hvis forskudsopgørelsen bliver ændret.

Når årsopgørelsen fra SKAT for 2015 er klar i marts 2016, opgør Udbetaling Danmark, om du har fået udbetalt det rigtige beløb i pension.