Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Sampension regner længere levetider ind i pensionerne

Danskerne lever markant længere. Den stadigt længere levetid betyder, at udbetalingerne skal strækkes over flere år. Sampension indretter nu pensionsordningerne, så de følger disse ændringer. 

Lovgivningen forpligter pensionsselskaberne til at fastsætte den levetid, vi indregner i pensionerne, på niveau med den faktiske levetid.

I gennemsnit lever danskerne 1-3 år længere i forhold til 2015. Fx var den forventede levealder for en 40-årig i 2015 84 år, mens den i 2018 vil være 87 år. Det er en glædelig udvikling, der også betyder, at man har brug for pension i flere år. Det skal vi indregne i prognoserne for de pensionsydelser, hvor der er indregnet en levealder – fx pensioner, der udbetales livsvarigt.

Den værdi, medlemmerne har sparet op, er fortsat den samme, men de samme penge skal strække længere, for at regnestykket går op. Derfor indregner Sampension fra 1. januar 2018 længere levetider i pensionsordningerne. Det betyder, at prognoserne ændrer sig en smule. Det vil opleves forskelligt hos dine kolleger:

  • En 65-årig vil se, at prognosen for deres livsvarige pension falder med 0 – 5 %
  • En 50-årig vil se, at deres prognose for den livsvarige pension falder med 1 – 6 %
  • En 30-årig vil se, at prognosen for den livsvarige alderspension falder med 1 - 7 %
  • Pensionisters udbetalinger fastholdes

Omvendt vil flere år på arbejdsmarkedet med indbetaling til pension trække den anden vej og gøre udbetalingerne større. Det vil dine kolleger kunne se på deres pensionsoverblik.

Folkepensionsalderen får betydning for nogle medlemmer

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Ændringerne i folkepensionsalderen gælder alle, der er født fra 1963 og frem. Sampension indretter nu pensionsordningen, så den også følger disse ændringer.

Ændringerne i folkepensionsalderen får betydning for nogle af dine medlemmer. Betydningen varierer efter alder og efter, hvornår pensionsordningen er oprettet, og vil fremgå af det brev, vi lægger i deres digitale postkasse.

Som hovedregel betyder ændringen, at pensionsordningens dækninger, fx invalidepension, fortsætter til den gældende folkepensionsalder. På samme måde regner vi prognosen for alderspensionen ud fra den enkeltes folkepensionsalder i stedet for 65 år eller 67 år, som vi anvender i dag.

Hvordan informerer vi?

Informationen om længere levetider og ændringerne i forhold til folkepensionsalderen falder i to omgange:

  1. I november modtager alle et digitalt brev fra os, der beskriver ændringerne og deres betydning. I brevene er der links til uddybende forklaringer på hjemmesiden.
  2. I februar kan alle se deres nye prognoser i deres nye pensionsoverblik.

Allerede nu ligger der information på Sampension.dk/levetid. Her kan du naturligvis også klikke hen - eller kontakte os for yderligere information.