Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Indberetning via DataLøn – Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Når administrationen af PJD Pension overgår til Sampension pr. 1. januar 2017, har vi brug for at få registreret nogle ekstra oplysninger i DataLøn. Nedenfor er beskrevet, hvilke ekstra oplysninger, vi ønsker og hvorfor.

I DataLøn kan man vælge at sende oplysninger om pensionsbidrag under ”Pensionsordning i pensions-/forsikringsselskab” (FO1) eller ”Arbejdsmarkedspension” (AMP). Vi ønsker fremover, at oplysningerne sendes til os under Arbejdsmarkedspension, da det her er muligt at angive nogle ekstra oplysninger.

HUSK at slette registreringerne under FO1, hvis du ændrer fra FO1 til AMP, da der ellers vil blive afregnet dobbelt.

Pensionsgruppe

Dette felt skal udfyldes med oplysning om medarbejderens overenskomstforhold.

322: Ansat iht. offentlig overenskomst.

324: Privat ansættelse iht. overenskomst.

326: Privat ansættelse uden overenskomst, men med pensionsret i PJD Pension.

330: Medlem under § 53A-ordning.

Frivillig lønmodtagerprocent

Hvis medarbejderen ønsker at indbetale et ekstra månedligt bidrag ud over det, der er aftalt i overenskomsten, skal den ønskede procent angives under ”frivillig lønmodtager procent”. Hermed kan vi se, at der er tale om en frivillig indbetaling. Hvis der er tale om et fast frivilligt bidrag, bliver man nødt til at angive dette under lønmodtagerbeløb.

Fritvalgsbidrag

Hvis medarbejderen iht. overenskomsten har fritvalgsbidrag, er det også muligt at sende denne oplysning under Arbejdsmarkedspension.

Yderligere oplysninger til indberetning

PBS-nummer: 01544632

Kundenummer: Medarbejderens CPR-nummer.

Lønmodtager- og arbejdsgiverprocent: Hvis det er aftalt, at der skal afregnes en procentdel af lønnen, bedes procentfelterne anvendt. Ellers anvendes beløbsfelterne for lønmodtager/arbejdsgiver.