Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvis du bliver syg

Din pensionsordning kan sikre din økonomi, hvis der sker noget med dit helbred. Både hvis du rammes af en kritisk sygdom, og hvis du får problemer med at klare dit arbejde på grund af nedsat erhvervsevne.

Din pensionsordning kan ikke hindre dig i at blive ramt af sygdom og ulykke, men den indeholder flere dækninger, som kan hjælpe dig, hvis skaden sker.

Forebyggende behandling

Med sundhedsforsikringen kan du få hjælp allerede fra det tidspunkt, hvor der er begyndende helbredsproblemer og i tilfælde, hvor der er behov for behandling eller særlige indsatser, der kan støtte fastholdelsen af dit arbejde.

Hvis du ikke kan passe dit arbejde mere

Med "Indtægtssikring ved erhvervsevnetab" har du et sikkerhedsnet under din indkomst. Det betyder, at du hver måned vil få udbetalt op til 80 % (basisdækning) af din nuværende løn, hvis din erhvervsevne og løn nedsættes med 50 % - midlertidigt eller varigt.

Indtægtssikringen ved erhvervsevnetab udbetales uanset, om du fx er på sygedagpenge, ansat i fleksjob eller tilkendt offentlig førtidspension. I udbetalingen modregner vi de offentlige ydelser og anden lønindkomst, som du modtager. Den oplyste udbetaling er altså det maksimale beløb, der udbetales fra din pensionsordning.

Den etablerede basisdækning er på 80 % af din løn, hvilket vil være tilstrækkeligt for de fleste. Men det er muligt at justere dækningens størrelse ned til 40 % af din pensionsgivende løn.

Her er et eksempel på, hvordan udbetalingen kunne se ud, hvis du har en indtægtssikring ved erhvervsevnetab på 80 % af din løn.

Basisdækning på 80%

Ud over den månedlige indtægtssikring ved erhvervsevnetab har du mulighed for at oprette en invalidesum svarende til 100 % af din årsløn. Invalidesummen udbetales, hvis du varigt mister 50 % af erhvervsevnen.

Får du en kritisk sygdom

Hvis du får en af de sygdomme, som forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker, kan du få udbetalt en kontant sum.

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker for eksempel de fleste ondartede kræftformer, og i forsikringsbetingelserne kan du se listen over samtlige dækningsberettigede sygdomme.

Den etablerede basisdækning er 152.000 kr., men du har mulighed for at forhøje dækningen til 500.000 kr.

Har du en dækning ved visse kritiske sygdomme i et andet forsikringsselskab, vil du få udbetaling fra begge forsikringer.

Tavshedspligt

Oplysninger om dig og dine helbredsforhold bliver behandlet fortroligt og videregives ikke til din arbejdsgiver eller andre uden dit samtykke.